Pawg Kev Tshawb Fawb

Kev kho tej yam ntuj tso

tsis muaj dab tsi pom

Nws zoo li peb nrhiav tsis tau yam koj tab tom nrhiav. Tej zaum kev tshawb nrhiav tuaj yeem pab tau.