Pawg Kev Tshawb Fawb

Cameroon - Cov Hauj Lwm Muab

YUAV TSUM TAU TXAIS KEV CAWM SEEJ

ROV QAB LOS NTAWM KEV SIB TXUAS LUS KEV COB QHIA Tsis pub dhau lub moj khaum ntawm nws txoj kev nthuav dav, ib lub tuam txhab hauv zos nrhiav qhov xav tau ntawm nws 02 qhov haujlwm kev ua lag luam. M / F cov muaj hnub nyoog nruab nrab ntawm 25 txog 35 xyoo Muaj Bac + 02 qib…