hauj lwm:

TSIS TXHOB THEM Cov Nqi Them Rau Qhov Tsis Ua Hauj Lwm

lub tuam txhab ETOUBE tom qab rov hais dua ntawm covi-19, txiav txim siab los npog nws cov khoom lag luam ntxiv, nrhiav rau 04 tus ntxhais kev tswj ntawm nws cov khw muag khoom loj no ib qho yuav muaj lub hom phiaj: ib qho yuav saib xyuas nws, qhov muag hauv lub thawv lub rooj nyiaj ntsuab thiab ib qho ntawm kev txais tos
Kev kuaj mob:
hais tau lus Fab Kis zoo los yog lus Askiv
siab ncaj, zoo nkauj, ntxhi, zoo
neeg ua hauj lwm
muaj pes tsawg leeg ntawm cov ntaub ntawv
CNI. THOV UA HAUJ LWM. CV. Cov chaw npaj

neeg muag khoom